Tworzymy nowoczesne
rozwiązania w miastach
i przedsiębiorstwach

Tworzymy nowoczesne
rozwiązania w miastach
i przedsiębiorstwach

FIRMA

Jesteśmy partnerem biznesowym w inwestycjach związanych z odnawialnymi źródłami energii, od koncepcji poprzez dobór odpowiednich technologii aż do momentu finalnego wykonania.

Nasze kompetencje bazują na wieloletnim doświadczeniu i profesjonalnych zasobach skupiających ludzi z pasją, i wizją.

Angażujemy inżynierów, projektantów, architektów oraz specjalistów od elektroenergetyki by sprostać najbardziej wymagającym projektom.

Nowoczesne rozwiązania w miastach
i przedsiębiorstwach bazujące na ekologicznych technologiach związanych z wytwarzaniem
i przesyłem energii elektrycznej.

Nasze rozwiązania oparte między innymi o fotowoltaikę, magazynowanie i zarządzanie energią odnawialną sprzyja rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw i aglomeracji.
Pomiar zużycia i jakości energii, ograniczenia mocy biernej
oraz zapobieganie blackout w obiektach naszych klientów.

OBSZAR WSPÓŁPRACY

Fotowoltaika

Nowoczesne rozwiązania pro ekologiczne dla biznesu oparte o standardowe moduły fotowoltaiczne w technologii krystalicznej oraz ogniwa przeznaczone do niestandardowych rozwiązań w sektorze budownictwa i wzornictwa przemysłowego.
Możliwość połączenia funkcjonalności, estetyki oraz produkcji energii na potrzeby własne i komercyjne.

Magazyny energii i zarządzanie energią

Oferta banków energii dla przedsiębiorstw, gdzie występują między innymi problemy ze stabilnością sieci oraz dostawami energii elektrycznej. Multiplikacje systemów zasilania awaryjnego UPS oraz dedykowane rozwiązania dla projektów wykorzystujących OZE, i wielkoskalową cykliczność. Doradztwo i wybór optymalnych technologii .

Audyt energetyczny
i efektywności energetycznej

Przygotowanie przedsiębiorstwa do kompleksowej modernizacji infrastruktury energetycznej, w tym ścieżki przepływu energii oraz procesy technologiczne, a także charakterystyka obiektów budowlanych i środków transportu. Opinie i propozycje doboru optymalnych procesów technologicznych oraz urządzeń wraz z projektem i wykonaniem niezbędnych modyfikacji.

Certyfikaty BREEAM i LEED

(Building Research Establishment Environmental Assessment Method) Metoda oceny budynków pod kątem ekologiczności. Obejmuje ocenę efektywności budynków w obszarach zarządzania, energii, wpływu na zdrowie i samopoczucie, zanieczyszczania środowiska, transportu (pobliskiej infrastruktury), zagospodarowania terenów zielonych, ekologii, materiałów użytych do budowy, rozwiązań ograniczających zużycie wody.

Doradztwo projektowe

Wachlarz naszych usług projektowych obejmuje:
Wykonanie kompletnej dokumentacji budowlanej, a dodatkowo dla złożonych zadań studium wykonalności.
Koncepcję projektową tworzymy w oparciu o analizę SWOT, na zlecenie opracowujemy biznes plan inwestycyjny.
Dokumentacja potwierdzona jest stosownymi uprawnieniami specjalistów z dziedzin budowlanych, elektrycznych oraz środowiskowych.

Strefa prosumenta

BAZA WIEDZY

Do czego służy audyt energetyczny?

Celem audytu energetycznego jest uzyskanie wiedzy energii wykorzystywanej przez klienta oraz opracowanie rozwiązań generujących oszczędności…

Co to jest certyfikat BREEAM?

Certyfikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) stanowi jedną z najczęściej stosowanych metod oceny budynków pod kątem ekologiczności…

Czy już czas na elektromobilność?

Rynek pojazdów napędzanych elektrycznością rozwija się bardzo dynamicznie. Polska nie należy do krajów przodujących w tej dziedzinie, podjęto już jednak kroki mające na celu jej…

Jeśli wciąż masz pytania, skontaktuj się z naszym doradcą

AKTUALIA