Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Zmiany w opłatach za energię

Dnia 23.08.2021 roku została wprowadzona nowelizacja ustawy o rynku mocy.

Różnice dotyczące ceny za energię, które weszły w życie od września są początkiem zmian jakie czekają nasz w przyszłych latach.

Nowelizacja zmienia między innymi dotychczasowy model naliczania opłaty mocowej dla każdego odbiorcy energii.

Od 01.01.2028 roku opłata będzie uzależniona od indywidualnej krzywej poboru, zaś do końca 2027 roku będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych oraz pozostałych.

Sposób naliczania kar za opóźnienie w oddaniu jednostek do użytku ulegnie zmianie ze stałych 15 proc. miesięcznej wartości obowiązku mocowego na system reformatorski od 5 proc. po zakończeniu w pierwszym roku przez 15 proc. w drugim roku do 25 proc. miesięcznej wartości obowiązku mocowego w trzecim roku dostaw.

Wprowadzone zostało ujednolicenie pojęcia w Prawie Energetycznym, magazynu energii jako jednostki fizycznej wytwórczej oraz dodanie go do listy podmiotów wnoszących opłatę mocową.

Ponadto zostały zmienione zasady w uczestnictwie na aukcjach rynku mocy . Jednostki wytwórcze, które nie spełniają limitu emisji CO2 w wysokości 550 g/kWh wytworzonej energii elektrycznej nie będą mogły brać udziału w aukcjach. Jednak otwarta zostanie możliwość udziału w aukcjach dla jednostek nie spełniających limitów bez możliwości wynagrodzenia z rynku mocy. Tyczy się to jednostek, które rozpoczęły działalność przed 04.07.2019 roku.

Dodana została możliwość obrotu wtórnego obowiązkiem mocowym. Przepisy zakładają, iż dostawca, w ramach transakcji na rynku wtórnym, ma możliwość przenosić na inną jednostkę rynku mocy obowiązek mocowy.

Zmiany mają zachęcić do świadomego zużywania prądu w ciągu dobry oraz ujednolicić prawo, które w najbliższym czasie zostanie zmieniane zarówno dla rynku prosumenckiego jak i przemysłowego.