Zapytaj
o ofertę

Aktualności

System opustów korzystniejszy od taryf gwarantowanych?

– Przedstawiamy 9 powodów, dlaczego system opustów, obowiązujący od 1 lipca 2016r. w znowelizowanej ustawie o OZE, jest dla inwestorów korzystniejszy niż taryfy gwarantowane, które pierwotnie zakładano w ustawie o OZE.

1. Opust jest związany z cenami energii elektrycznej.

Taryfy gwarantowane nie zależały od cen energii (była to stała stawka, gwarantowana przez 15 lat), co nie jest korzystne w przypadku ich wzrostów. Jako ciekawostka: w latach 2008-2015 ceny energii dla odbiorcy końcowego w Unii Europejskiej wzrosły o 33 proc. W przypadku opustów korzyści finansowe rosną wraz ze wzrostem kosztów energii.

2. Taryfy gwarantowane obowiązywałyby po net-meteringu.

Osoby, które nie mają znacznie przewymiarowanej instalacji w stosunku do zapotrzebowania na energię lub zużycie energii powyżej 10000 kWh, nie mogłyby z taryf skorzystać.

Przykład: Jeśli inwestor zużywa rocznie 6000 kWh i jego instalacja fotowoltaiczna produkuje również 6000 kWh rocznie, to aby skorzystać z taryf gwarantowanych, instalacja musiałaby wyprodukować w bilansie rocznym więcej energii niż wynosi zużycie prosumenta – ponieważ taryfy są liczone dopiero za nadwyżkę energii w ujęciu rocznym. Dodatkowo net-metering w tym przypadku był dla inwestora mniej korzystny niż system opustów kształtujący się w relacji 1:0,8 lub 1:0,7 (szerzej pkt. 7).

3. Niejasne kwestie związane z podatkiem dochodowym od oddanej energii do sieci oraz stawką VAT w przypadku taryf gwarantowanych.

Według wstępnych informacji udzielanych np. przez Krajową Informację Podatkową, sprzedaż energii podlega pod ustawę o VAT mimo, że wytwórcą będzie osoba fizyczną. W systemie opustów energia oddawana do sieci w lecie jest pobierana przez prosumenta w nocy lub zimie przez co nie występuje konieczność zapłacenia podatku VAT i dochodowego od sprzedanej energii, ponieważ zostanie skonsumowana na własne potrzeby. Nie jasne było, ile i jakie podatki będą do zapłacenia w przypadku skorzystania z taryf gwarantowanych.

4. Taryfy gwarantowane wykluczały możliwość korzystania z dotacji, system opustów można łączyć z dotacjami.

Możliwość łączenia z dotacjami może dodatkowo poprawić rentowność instalacji, więc da możliwość wyboru prosumentowi formy finansowania np. dotacji z programu Prosument, który według informacji przekazanych przez NFOSIGW w dniu 14 czerwca 2016 r. będzie kontynuowany. W przypadku taryf takiego wyboru nie było.

5. Mała moc instalacji (do10 kWp) objętych taryfami.

System opustów obowiązuje dla instalacji o mocy do 40 kWp, taryfy gwarantowane miały obowiązywać tylko do 10 kWp.

Jest spora liczba podmiotów, np. osób, Kościołów, które do zaspokojenia zapotrzebowania na energię będą potrzebować więcej energii i co za tym idzie – także większej mocy instalacji fotowoltaicznej.

6. Limity nowych mocy.

Taryfy gwarantowane obowiązywałyby tylko dla 800 MWp pierwszych nowych mikroinstalacji. System opustów nie ma limitów nowych mocy, a na przykładach innych krajów widzimy, że ten limit mógłby zostać szybko wyczerpany.

7. Korzystniejsze jest dla inwestora rozliczenie w formie opustów od 1 lipca 2016 r. niż przy net-meteringu, który obowiązywał od 1 stycznia 2016 r.

Przykład rozliczenia do 1 lipca 2016 r.: Net-metering przed 1 lipca 2016 r. nie bilansował opłat dystrybucyjnych, czyli w praktyce z 1MWh energii oddanej do sieci po zbilansowaniu mogliśmy odzyskać około 300 zł.

W nowym systemie od 1 lipca br. wskaźnik opustów to 1:08 dla instalacji o mocy do 10 kWp i 1:07 dla instalacji w przedziale mocy 10 kWp -40 kWp. Oznacza to w praktyce, że nadwyżka energii produkowana w lecie lub w ciągu dnia i nieskonsumowana od razu może zostać przez prosumenta, posiadającego mikroinstalację o mocy do 10 kWp, odebrana w nocy lub w zimie z rabatem 80 proc., czyli ok. 504 zł/MWh.

Dla uproszczenia: w tym przypadku sieć publiczna stanowi dla prosumenta magazyn energii o sprawności 80 proc., w którym chwilowa nadwyżka energii z instalacji fotowoltaicznej jest magazynowana do wykorzystania na później.

8. Opłacalność.

Biorąc pod uwagę powyższe analizy, większość instalacji montowanych w Polsce, gdzie nie występuje duże przewymiarowanie, energia i tak jest zużywana na własne potrzeby, a instalacja odbywa się często z dofinansowaniem, szybszy zwrot z inwestycji i większe oszczędności osiągną prosumenci w nowym systemie obowiązującym od 1 lipca 2016 r.

9. Realność.

Ostatni i nie mniej istotny argument – system opustów obowiązuje od 1 lipca 2016 r. a taryfy gwarantowane nie zostały wprowadzone.

Dodatkowo z korzystnych zmian w ustawie OZE od 1 lipca br. mamy mniej biurokracji – zniesiony został obowiązek kwartalnych sprawozdań produkowanej energii przez prosumentów.

Wprowadzono także bilansowanie międzyfazowe, które dodatkowo poprawi rentowność instalacji a także rozszerzono katalog prosumentów m.in. o podmioty należące do sektora publicznego, Kościoły itp.

Źródło: gramwzielone.pl