Zapytaj
o ofertę

Baza wiedzy

Do czego służy audyt energetyczny?

Celem audytu energetycznego jest uzyskanie wiedzy energii wykorzystywanej przez klienta oraz opracowanie rozwiązań generujących oszczędności. Pierwszym krokiem jest stworzenie profilu zużycia energii danego budynku lub instalacji. Odbywa się to poprzez inwentaryzację instalacji energetycznych, ocenę właściwości cieplnych budynku oraz określenie jego charakterystyki energetycznej. Następnie analizowane są różne sposoby zmniejszenia zużycia energii, spośród których wybiera się ten optymalny.

Co to jest certyfikat BREEAM?

Certyfikat BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) stanowi jedną z najczęściej stosowanych metod oceny budynków pod kątem ekologiczności. Metoda ta obejmuje ocenę efektywności budynków w obszarach zarządzania, energii, wpływu na zdrowie i samopoczucie, zanieczyszczania środowiska, transportu (pobliskiej infrastruktury), zagospodarowania terenów zielonych, ekologii, materiałów użytych do budowy, rozwiązań ograniczających zużycie wody. Końcowa ocena zależy od liczby punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.

Czy już czas na elektromobilność?

Rynek pojazdów napędzanych elektrycznością rozwija się bardzo dynamicznie. Polska nie należy do krajów przodujących w tej dziedzinie, podjęto już jednak kroki mające na celu jej popularyzację. Plan rozwoju elektromobilności przewiduje trzy fazy: uregulowanie sytuacji prawnej i warunków finansowania (do 2018 roku), budowa infrastruktury zasilania pojazdów elektrycznych (2019–2020), dojrzałość rynku elektromobilności i stopniowe wycofywanie instrumentów wsparcia (2020–2025). Rosnąca popularność tego typu pojazdów zauważalna jest na całym świecie. Kolejne państwa, dostrzegając płynące z nich korzyści, wdrażają odpowiednie programy, ułatwiając tym samym obywatelom ekologiczne podróżowanie.

Co to jest smart grid?

Smart grid, inaczej inteligentna sieć energetyczna, ma na celu: obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności oraz zintegrowanie rozproszonych źródeł energii różnych rodzajów. W sieciach tych istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii przy pomocy odpowiednich urządzeń takich jak inteligentne liczniki. System sterujący dostawami energii pozwala dostosować jej ilość i jakość w zależności od potrzeb klienta. Takie rozwiązanie minimalizuje koszty, integruje źródła energii odnawialnej oraz poprawia bezpieczeństwo energetyczne.

Efektywność banków energii zasilanych OZE

Ilość energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych nie zawsze jest jednakowa – na przykład panele fotowoltaiczne pracują tylko w dzień. Również zapotrzebowanie na energię może ulegać wahaniom. Dlatego korzystnym rozwiązaniem są banki energii gromadzące jej nadmiar. Dzięki zastosowaniu takiej technologii można uniknąć marnowania nadwyżek energii, dysponując jednocześnie pewnym zapasem na wypadek zwiększonego zapotrzebowania.

Jaka technologia jest najbardziej wydajna i bezpieczna dla stosowania ogniw fotowoltaicznych w budownictwie?

Ogniwa fotowoltaiczne można podzielić na:

  • ogniwa I generacji produkowane z krzemu (mono-i polikrystaliczne lub amorficzne),
  • ogniwa II generacji produkowane z :tellurku kadmu, mieszaniny miedzi, indu, galu i selenu lub z krzemu amorficznego,
  • ogniwa III generacji produkowane z tlenku tytanu i jodku przy użyciu syntetycznego barwnika zastępującego chlorofil.

Ze względu na najwyższą sprawność najbardziej popularne są ogniwa I generacji (6–10% dla ogniw amorficznych, 14–18% dla polikrystalicznych oraz 18–22% dla monokrystalicznych). Panujące w Polsce warunki atmosferyczne (zróżnicowane nasłonecznienie) przemawiają za stosowaniem paneli polikrystalicznych, które dzięki strukturze kryształu krzemu są zdolne wychwycić nie tylko promieniowanie bezpośrednie, ale również odbite i załamane. Dlatego, pomimo niższej sprawności, w ciągu roku pracują bardziej stabilnie. Technologia ich produkcji wpływa również na ich cenę – niższą niż w przypadku paneli monokrystalicznych.

Czym różnią się moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne od monokrystalicznych?

Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne zbudowane są z ogniw powstałych z monokryształu krzemu o średnicy ok. 30 cm, pociętego na cienkie płytki. Charakteryzują się ciemną, jednolitą barwą. Łatwo rozpoznać je po kształcie – zwykle przypominają ośmiokąty. Moduły te osiągają nieznacznie większą sprawność niż panele polikrystaliczne. Ich wadą w polskich warunkach jest większy temperaturowy współczynnik mocy, natomiast zaleta wyższe osiągalne moce jednostkowe

Polikrystaliczne panele fotowoltaiczne składają się z ogniw wyprodukowanych z polikrystalicznego krzemu. Ich powierzchnia ma jaśniejszą barwę z widocznymi krawędziami kryształów. Skrystalizowany krzem tnie się na prostokątne płytki, by szczelnie zapełnić powierzchnię panelu. Ich sprawność sięga ok. 18% Stanowią tańszą alternatywę dla paneli monokrystalicznych. Ze względu na niższe ceny udział paneli polikrystalicznych w rynku technologii fotowoltaicznych stanowi ok. 70%.

Jednorodność kryształu ogniw monokrystalicznych pozwala osiągnąć wyższą sprawność niż w przypadku ogniw polikrystalicznych. Różnica ta staje się mniej znacząca ze względu na ośmiokątny kształt płytek monokrystalicznych determinujący większe przerwy między ogniwami w obrębie panelu. Panele monokrystaliczne pozwalają uzyskać nieco większą moc z jednostki powierzchni, dzięki czemu zajmują mniejszą powierzchnię. Moduły te lepiej sprawdzają się w słoneczne dni, natomiast panele polikrystaliczne są bardziej efektywne przy zachmurzonym niebie.