Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Postulaty branży fotowoltaicznej trafiły do Ministerstwa Energii

7.04. 2016r. Porozumienie Branży Fotowoltaicznej skierowało do resortu energii postulaty dotyczące zmian w nowelizacji ustawy o OZE, której przygotowanie zapowiada ME.

Porozumienie Branży Fotowoltaicznej zostało zawiązane 30 marca br. przy okazji spotkania z urzędnikami Ministerstwa Energii, którego tematem był nowy system wsparcia dla właścicieli mikroinstalacji. ME chce wprowadzić zmiany w tym zakresie w nowelizacji ustawy o OZE, która powinna zostać przyjęta przed 1 lipca 2016 r., czyli przed terminem, w którym zgodnie z aktualną wersją ustawy o OZE powinien wejść w życie rozdział 4 tej ustawy zawierający nowe zasady dopłat dla producentów zielonej energii.

Porozumienie tworzą organizacje branżowe – Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiczne, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, a także kilkadziesiąt firm z branży fotowoltaicznej, których liczba ciągle rośnie.

Uczestnicy branży fotowoltaicznej to przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa, działacze społeczni oraz przedstawiciele świata nauki. Specyfiką branży PV (np. w przeciwieństwie do sektora energii wiatrowej) jest duże rozproszenie podmiotów w niej działających, brak podmiotów korporacyjnych oraz zorganizowanego lobbingu. W dotychczasowych konsultacjach z ME w zakresie ustawy o OZE w 2016 r. nie zawsze brały udział podmioty i osoby, które reprezentowały stanowisko całej branży. Z tego powodu zaistniała konieczność powołania reprezentantów stanowiska branży fotowoltaicznej w zakresie nowelizacji ustawy o OZE. W związku z powyższym kluczowe jest wyłonienie grona formalnych reprezentantów rynku fotowoltaicznego – czytamy w stanowisku Porozumienia.

Inicjatorzy Porozumienia podkreślają w piśmie do ME, że ich intencją jest „znalezienie konsensusu pomiędzy oczekiwaniami Prosumentów, Ministerstwa Energii oraz branżą fotowoltaiczną” i zamierzają „aktywnie, w sposób merytoryczny i konstruktywny wspierać proces przygotowania nowelizacji ustawy o OZE, tak aby wypracowane rozwiązania były dopracowane oraz aby uwzględniały oczekiwania stron„.

W postulatach Porozumienia skierowanych do Ministerstwa Energii znajdziemy m. in. pełny net-metering 1:1 mierzony w kWh jako bilansowanie sumy energii czynnej i dystrybucji. W ramach net-meterignu proponuje się rozliczanie w cyklach rocznych, brak opodatkowania bilansowania oraz brak opłat dodatkowych za obsługę bilansowania przez zakład energetyczny / OSD.

Porozumienie postuluje też utrzymanie taryf gwarantowanych, zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy o OZE, które przysługiwałyby za nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci po zbilansowaniu. W przypadku instalacji o mocy do 3 kW proponuje się taryfę 75 gr./kWh, a dla wszystkich instalacji o mocy od 3 do 10 kW – stawkę 65 gr./kWh.

Kolejny postulat to szeroka definicja prosumenta, którym stawałby się każdy podmiot w momencie montażu mikroinstalacji – w tym obok gospodarstw domowych także jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, gospodarstwa rolne i przedsiębiorcy.

W rozmowy na temat rozwoju rynku PV Porozumienie chce zaangażować także Ministerstwo Rozwoju, wskazując, że „rynek fotowoltaiki stwarza duży potencjał do uzyskania wymiernych efektów gospodarczych i społecznych, wzrost PKB, wzrost zatrudnienia oraz rozwój sektora MŚP”.

Porozumienie w piśmie skierowanym do Ministerstwa Energii apeluje jednocześnie „tak szybko jak to możliwe” o spotkanie z dyrektorem Departamentu Energii Odnawialnej w ME Andrzejem Kaźmierskim. Na tym spotkaniu chce omówić nowe regulacje dla prosumentów oraz harmonogram dalszych prac nad nowym systemem wsparcia. Porozumienie apeluje ponadto o zapraszanie przedstawicieli branży PV na spotkania konsultacyjne ws. nowelizacji ustawy o OZE oraz zorganizowanie cyklicznych spotkać z reprezentantami Porozumienia.

Źródło: gramwzielone.pl