Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Minister Tchórzewski o nowych zasadach wsparcia dla prosumentów

Ministerstwo Energii zapowiada, że wkrótce przedstawi projekt nowelizacji ustawy o OZE, który będzie zawierać też nowe regulacje dotyczące mikroinstalacji prosumenckich. Nowe regulacje w ustawie o OZE powinny wejść w życie już od początku lipca br. Rynek OZE i osoby zainteresowane montażem mikroinstalacji jednak nadal nie wiedzą, na jakich zasadach przyjdzie im funkcjonować już za niecałe cztery miesiące. Taka sytuacja utrudnia planowanie inwestycji prosumenckich i rozwój firm montujących mikroinstalacje.

Do kwestii nowych zasad wsparcia dla prosumentów odniósł się w swoim wystąpieniu podczas odbywającego się w Warszawie II Kongresu Elektryki Polskiej minister energii Krzysztof Tchórzewski. Jak relacjonuje rynekinfrastruktury.pl , minister Tchórzewski podtrzymał pomysł w zakresie nowych reguł sprzedaży energii z mikroinstalacji, który przedstawiło wcześniej Ministerstwo Energii i który zakłada bilansowanie przy zachowaniu współczynnika 0,7.

Bierzemy pod uwagę, że prosument oddaje energię nie zawsze wtedy, kiedy energetyka jej potrzebuje, ale pobiera energię wtedy, kiedy sam potrzebuje. Prosument będzie mógł oddawać nadwyżkę energii, ale korzystać z energii zewnętrznej. W rozliczeniach będzie obowiązywał system barterowy – rynekinfrastruktury.pl cytuje ministra Tchórzewskiego.

Zdaniem przedstawicieli branży fotowoltaicznej, która w dużej mierze obsługuje rynek prosumencki, proponowany przez ME system bilansowania nie zapewni dostatecznego rozwoju energetyki prosumenckiej. Cześć przedstawicieli rynku postuluje utrzymanie od 1 lipca wpisanego do ustawy o OZE systemu taryf gwarantowanych. Wśród zgłaszanych rozwiązań jest też pełne bilansowanie energii kupionej z energią wprowadzoną do sieci w stosunku 1:1 (a nie jak zakłada ME – w stosunku 1:0,7), a także stosowanie wpisanych do ustawy o OZE taryf gwarantowanych za pozostające po zbilansowaniu nadwyżki energii wprowadzonej do sieci i przy zachowaniu rocznego systemu rozliczeń.

W tej sprawie Ministerstwo Energii zapowiedziało, że będzie jeszcze dyskutować o najpelszych rozwiązaniach z przedstawicielami branży OZE.

Szef resortu energii zapowiedział ponadto uproszczenie formalności, które muszą realizować właściciele mikroinstalacji.

Dążymy do tego aby zmniejszać biurokrację. Patrząc na to, co prosument musi zrobić i na brak rozstrzygnięć, czy prosument będzie przedsiębiorcą, widać, że musimy do tego tematu wrócić. W obecnej ustawie ceny uchwalono tak, by prosument był przedsiębiorcą. W najbliższych dniach złożymy projekt, który zakłada, że prosument nie będzie musiał robić sprawozdań. Liczona będzie tylko energia wchodząca i wychodząca – zapewnił minister Tchórzewski (za rynekinfrastruktury.pl).

Źródło: gramwzielone.pl

Minister energii Krzysztof Tchórzewski. Fot. Ministerstwo Energii