Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Aukcje OZE: Wyniki aukcji przeprowadzonych w czerwcu 2021 roku

Jak wynika z opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki informacji dotyczących wyników aukcji OZE przeprowadzonych w czerwcu bieżącego roku, w Polsce powstanie 2,5 GW mocy w OZE z czego niemal 90% stanowią farmy słoneczne. Zgodnie z Informacją numer 37/2021 Prezesa URE w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej o numerze AZ/7/2021, która odbyła się w dniu 8 czerwca 2021 roku i objęła wiatr na lądzie > 1 MW oraz fotowoltaikę o mocy większej niż 1 MW, złożonych zostało 111 ofert, spośród których 91 wygrało aukcję. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana wyniosła 179,00 zł/MWh, zaś maksymalna osiągnęła 242,98 zł/MWh. Łączna ilość sprzedanej energii wyniosła 24 687 409,908 MWh, zaś łączna wartość sprzedanej energii sumuje się do 5 658 431 092,66 złotych. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze aukcji wynosiła 68 000 000,00 MWh, zaś maksymalna wartość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze aukcji wynosiła 23 700 000,00 złotych.

Zgodnie z Informacją numer 38/2021 Prezesa URE w sprawie ogłoszenia wyników Aukcji Zwykłej o numerze AZ/8/2021, która odbyła się w dniu 11 czerwca 2021 roku i objęła wiatr na lądzie ≤ 1 MW oraz fotowoltaikę o mocy mniejszej bądź równej 1 MW, złożonych zostało 1264 ofert, spośród których 1016 wygrało aukcję. Minimalna cena po jakiej energia została sprzedana wyniosła 207,00 zł/MWh, zaś maksymalna osiągnęła 253,37 zł/MWh. Łączna ilość sprzedanej energii wyniosła 11 949 598,377 MWh, zaś łączna wartość sprzedanej energii sumuje się do 2 761 860 057,90 złotych. Maksymalna ilość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze aukcji wynosiła 68 000 000,00 MWh, zaś maksymalna wartość energii elektrycznej, która mogła zostać sprzedana w drodze aukcji wynosiła 23 700 000,00 złotych.