Zapytaj
o ofertę

Aktualności

BOŚ kupuje gwarancje pochodzenia energii z OZE

Bank Ochrony Środowiska dołączył do Programu Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii – przedsięwzięcia wspierającego rozwój rynku OZE i zarazem kampanii edukacyjnej zwiększającej wiedzę Polaków na temat proekologicznych rozwiązań w energetyce. Program został uruchomiony przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) we współpracy z Axpo Polska.

Zgodnie z założeniami PSEW, Program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii ma realizować trzy podstawowe cele: udzielać finansowego wsparcia wytwórcom energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększać ekologiczną świadomość społeczeństwa oraz pomagać w rozwoju całego sektora OZE. Bank Ochrony Środowiska uczestniczy w Programie od grudnia 2015 r.

Kupując gwarancje, które, co warto podkreślić, zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego ustawą o odnawialnych źródłach energii, otrzymaliśmy poświadczenie, że zużywana przez nas energia pochodzi z krajowego źródła odnawialnego. Oznacza to, że możemy dziś mówić, iż prąd w gniazdkach BOŚ Banku jest zielony, czyli ekologiczny, a w dodatku wytworzony na terenie naszego kraju – mówi Anna Żyła, Główny Ekolog Banku Ochrony Środowiska.

Nabywane przez uczestników Programu gwarancje pochodzenia wystawiane są przez Urząd Regulacji Energetyki. Handel gwarancjami odbywa się na Zielonej Platformie Axpo, uruchomionej i zarządzanej przez Axpo Polska. Przystępująca do Programu firma, kupując certyfikat pochodzenia energii z polskich źródeł odnawialnych, „rezerwuje” na potrzeby szacowanego zużycia określoną w nim ilość energii z całej puli energii odnawialnej dostarczanej do sytemu przez polskich producentów.

Program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii ma dopiero niewiele ponad pół roku. Jesteśmy przekonani, że wraz z kolejnymi jego uczestnikami będzie rosła rynkowa świadomość korzyści płynących z energetyki odnawialnej – dla gospodarki, środowiska naturalnego, nas wszystkich – podkreśla Anna Żyła.

BOŚ informuje, że jego udział w Programie Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii jest ściśle powiązany „z jego misją i zaangażowaniem na polu finansowania przedsięwzięć proekologicznych„.

W puli wszystkich kredytów udzielanych przez Bank udział kredytów proekologicznych wynosi 32 proc., a w samym obszarze korporacyjnym jest to już ponad 45 proc. BOŚ Bank jest szczególnie aktywny na polu energetyki wiatrowej – w ciągu 10 lat udzielił finansowania na budowę instalacji o łącznej mocy 1 GW (wszystkie elektrownie wiatrowe w Polsce mają moc ok. 5 GW). Udziela ponadto preferencyjnych kredytów na mniejsze instalacje OZE. Jest m.in. jedynym bankiem biorącym udział w Programie Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach którego można uzyskać dotację i niskooprocentowany kredyt na niewielkie instalacje OZE, takie jak fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne czy kotły na biomasę.

 

Źródło: gramwzielone.pl