Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Branża PV jednoczy się w sprawie zasad wsparcia dla prosumentów

W ramach wspólnej inicjatywy organizacji i firm działających na rynku fotowoltaicznym ma zostać wypracowane wspólnego stanowisko w sprawie zasad wsparcia dla producentów energii w mikroinstalacjach fotowoltaicznych. Zmianę tych zasad, które wpisano do aktualnie obowiązującego jeszcze tekstu ustawy o OZE, zapowiada Ministerstwo Energii. Wspólne stanowisko branży PV w tej sprawie ma zostać przedstawione na zaplanowanym na dzisiaj spotkaniu w resorcie energii.

Podczas odbywających się w ubiegłym tygodniu w Kielcach targów Enex doszło do spotkania przedstawicieli branży fotowoltaicznej, którego tematem były nowe zasady wsparcia producentów zielonej energii w mikroinstalacjach OZE.

Wprowadzenie nowych zasad wsparcia prosumentów w postaci wpisanych do ustawy o OZE taryf gwarantowanych, które miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., zostało niespodziewanie odroczone grudniową nowelizacją ustawy o OZE na 1 lipca 2016 r.

W ostatnim czasie Ministerstwo Energii zasygnalizowało, że może gruntownie zmienić zasady wsparcia dla prosumentów znajdujące się w aktualnej wersji ustawy o OZE, wprowadzając nowe regulacje dotyczące m.in. warunków odsprzedaży do sieci energii produkowanej w mikroinstalacjach.

Podczas spotkania w Kielcach jego uczestnicy – organizacje i firmy z rynku fotowoltaicznego – zaproponowały nowe warunki funkcjonowania mikroinstalacji prosumenckich. Do tych warunków branża fotowoltaiczna będzie teraz chciała przekonać Ministerstwo Energii.

Wśród postulatów porozumienia branży fotowoltaicznej są m.in. pełne bilansowanie (tzw. net- metering) 1:1 w kontekście bilansowania zarówno energii czynnej jak i dystrybucji, utrzymanie taryf gwarantowanych oferowanych za sprzedaż nadprodukcji energii po zbilansowaniu, a także określenie definicji prosumenta jako każdego konsumenta energii od chwili montażu mikroinstalacji.

– Przy tworzeniu postulatów zależało nam na osiągnięciu szerokiego porozumienia ponad podziałami. Szukaliśmy rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez całą branżę mając jednocześnie na uwadze propozycje strony rządowej. Stąd zapisy mające na celu zwiększenie wsparcia dla konsumpcji energii na potrzeby własne niż jej odsprzedaży do sieci, na czym zależy Ministerstwu Energii – mówi portalowi Gramwzielone.pl Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF Polska), który moderował spotkanie podczas kieleckich targów Enex.

Jak zapewnia SBF Polska, postulaty te zostaną zawarte w piśmie do Ministra Energii przygotowywanym przez szerokie porozumienie i sygnowane przez szereg środowisk i firm.

Przyczyną ich powstania jest niejasna obecnie sytuacja prawna oraz wątpliwości wzbudzone przez dochodzące szczątkowe informacje na temat projektu ustawy o OZE. Wspólne wypracowanie stanowiska ma na celu możliwość dialogu branży ze stroną ustawodawczą i podjęcie wspólnych działań prowadzących do wykreowania zapisów prawnych służących rozwojowi energetyki prosumenckiej w Polsce – informuje SBF Polska.

Spotkanie przedstawicieli branży OZE z urzędnikami Ministerstwa Energii zaplanowano na dzisiaj.

gramwzielone.pl