Zapytaj
o ofertę

Energia dla firm

Firma VOOLT Sp. z o.o. z Grupy NOVAVIS SA działając w ramach współpracy partnerskiej z POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. i w jej imieniu, umożliwia swoim klientom możliwość zoptymalizowania dostaw energii. Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw i może być odpowiednio modyfikowana do ich profilu energetycznego. Klient otrzymuje produkt w postaci energii elektrycznej z potwierdzonego źródła, które zapewnia stabilność dostaw i transparentne warunki umowy sprzedaży.

Na życzenie klienta, konstrukcja oferty zapewnia gwarancje pochodzenia  ,,czystej” energii ze źródeł odnawialnych i spełnia wymogi nadania zielonego certyfikatu dla firmy.

Rodzaj odbiorcy

Rodzaje taryf
i przykładowe taryfy

Gospodarstwa domowe G (G11, G12, G12w)
Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, Gospodarstwa Rolne C (C11, C12a, C21)
Duże firmy B (B21, B23)
Najwięksi odbiorcy (kopalnie, fabryki) A (A22, A23)

polenergia_logo_jpg

Legenda

  1.  Znak (A, B, C lub G) odnosi się do typu taryfy, w zależności od rodzaju odbiorcy, do którego jest adresowana. Natomiast C, B i A są przeznaczone dla firm zasilanych z sieci o napięciu odpowiednio niskim, średnim i wysokim.
  2. Drugi znak (1 lub 2) odnosi się do mocy umownej – w uproszczeniu, „1” oznacza moc nie większą, niż 40 kilowatów (kW), „2” oznacza moc większą niż 40kW.
  3. Trzeci znak (1, 2, 3 lub 4) oznacza liczbę stref czasowych – przykładowo „2” oznacza, że są dwie strefy czasowe (na przykład godzinny dzienne i nocne) itd.
  4. Ewentualny czwarty znak oznacza sposób rozliczania stref czasowych – przykładowo „b” oznacza podział na strefę dzienną i nocną, „a” podział na strefę szczytową i poza-szczytową, „w” z kolei oznacza, że poza podziałem na strefę nocną i dzienną (czyli cechy oferty „b”) taryfa oferuje niższe ceny również w weekend.