Zapytaj
o ofertę

Aktualności

NOWELIZACJA USTAWY O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o OZE.

„Dzięki zmianom możliwe będzie przedłużenie aukcyjnego systemu pomocy do 31 grudnia 2027 r. Wprowadzono także przepisy, które ograniczą obowiązki koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje OZE” – podano w komunikacie.

Wytyczne koncesyjne dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, dotyczące małych instalacji zostaną ograniczone. Zostanie podniesiony pułap łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW.

W rozporządzeniu zostanie określona ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Będzie również sporządzony długoterminowy harmonogram wsparcia wytwórcom OZE na sześć kolejnych lat.

„Ilość i wartość nie będą mogły zostać zmniejszone. Rozwiązanie to stworzy przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE oraz zapewni stabilną perspektywę inwestycyjną” – podano.

Nowy projekt ustawy przewiduje również zmiany dotyczące  planowania przestrzennego. Według obowiązujących przepisów, instalacje OZE o mocy przewyższającej 100 kW powinny zostać uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Po nowelizacji próg ten zostanie zwiększony do 500 kW z dwoma odstępstwami. W studium nie trzeba będzie wskazywać „wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych” o mocy do 1 MW ani „urządzenia fotowoltaiczne inne niż wolnostojące”, czyli np. panele dachowe, oraz urządzenia fotowoltaiczne zintegrowane z budynkiem.