Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Nowy prezes w BOŚ Banku

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska powierzyła obowiązki prezesa zarządu Banku Sławomirowi Zawadzkiemu, wiceprezesowi zarządu. Rada do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu Banku delegowała Oskara Kowalewskiego. Jednocześnie zdecydowano o dokapitalizowaniu banku.

Sławomir Zawadzki zastąpi na stanowisku p.o. prezesa BOŚ Banku Dariusza Daniluka, któremu tą funkcję powierzono w połowie ubiegłego roku po odwołaniu wcześniejszego prezesa Mariusza Klimczaka pełniącego to stanowisko od końca 2008 r.

Obecnie zarząd Banku tworzą Sławomir Zawadzki (wiceprezes zarządu, p.o. prezesa zarządu), Stanisław Kolasiński (wiceprezes zarządu, pierwszy zastępca prezesa zarządu), Paweł Pitera, (wiceprezes zarządu), Oskar Kowalewski (członek rady nadzorczej delegowany do czasowego pełnienia obowiązków wiceprezesa zarządu).

Sławomir Zawadzki jest absolwentem studiów doktoranckich w dziedzinie ekonomii w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej, studiów MBA Wydziału Zarządzania Biznesem w Uniwersytecie Wisconsin (USA) oraz Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W latach 1995–96 był stypendystą Kongresu Stanów Zjednoczonych w ramach East Central European Scholarship Program administrowanego przez Uniwersytet Georgetown (Waszyngton, USA).

Od wielu lat związany jest z sektorem finansowym. W latach 2007–2011 był doradcą prezesa Narodowego Banku Polskiego i wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowej NBP oraz reprezentantem banku centralnego w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Od 1998 do 2001 r. zajmował stanowisko wiceprezesa ds. finansowych Banku Pocztowego. Wcześniej kierował Zespołem ds. Współpracy z Zagranicznymi Instytucjami Finansowymi w PKO BP oraz Działem Finansowym Korporacji Brokerów Ubezpieczeniowych Protektor. W latach 1997-98 jako Podsekretarz Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej nadzorował fundusze Unii Europejskiej i pomoc zagraniczną dla Polski.

Był także członkiem zarządu Nafty Polskiej S.A. i członkiem zarządu – dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych spółki ORLEN Petrogaz Płock. W latach 2003–2006 pracował w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy jako Dyrektor Biura Inwestycji, odpowiadając za planowanie, monitoring realizacji i rozliczanie inwestycji budżetu miasta.

W ostatnim czasie był prezesem zarządu spółek IT wyspecjalizowanych w tworzeniu systemów informatycznych dla banków i innych instytucji finansowych: FinCode Sp. z o.o. i Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o.

Oskar Kowalewski to doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie finansów (SGH), absolwent Akademii Leona Koźmińskiego, Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2015 roku Prorektor ds. Nauki i Dyrektor Instytutu Finansów w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, a od roku 2014 profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. W latach 2006-2015 pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej w Instytucie Gospodarki Światowej, a w latach 2012-1014 profesor nadzwyczajny w Katedrze Bankowości i Ubezpieczeń i Dyrektor Centrum Badań nad Ładem Korporacyjnym w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2005 roku stowarzyszony ekonomista w Financial Institutions Center w Wharton School na Uniwersytecie w Pensylwanii. W przeszłości był profesorem DAAD na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie (O) oraz wykładał na IESEG School of Management w Lille/Paryż, Uniwersytecie w Glasgow, Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie (M), Uniwersytecie w Osnabrück i Pontificia Universidad Católica de Chile.

W 2006 r. był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedzialnym za departamenty księgowości i rozliczeń, analiz finansowych oraz inwestycji kapitałowych. W przeszłości przewodniczący Rady Nadzorczej PEC Geotermia Podhalańska S.A., członek Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna SA i Navi Group S.A. Obecnie członek Rad Nadzorczych w Investments S.A., Dom Maklerski W Investments S.A. i WinVentures Sp. z o. o. S.K.A.

Akcjonariusze BOŚ przyjęli harmonogram dokapitalizowania Banku

Również w poniedziałek 15 lutego br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska przyjęło harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego Banku. Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej akcji.

Jak informuje serwis prasowy BOŚ Banku, z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska, którego jednym z punktów było zatwierdzenie harmonogramu podwyższenia kapitału spółki, wystąpił główny akcjonariusz BOŚ Banku – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wysokość dokapitalizowania Banku ma zostać przegłosowana przez akcjonariuszy na kolejnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w kwietniu 2016 r.

Emisja ma na celu pozyskanie środków na dalszy rozwój Banku i realizację strategii BOŚ, jako instytucji finansowej wspierającej ochronę środowiska i zrównoważony rozwój – mówi Sławomir Zawadzki, wiceprezes zarządu p.o. prezesa zarządu BOŚ.

Przyjęty harmonogram przewiduje zakończenie całego procesu dokapitalizowania w czerwcu tego roku.

Źródło: gramwzielone.pl