Zapytaj
o ofertę

Odnawialne źródła energii

Odnawialne Źródła Energii – źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Fotowoltaika

Fotowoltaika (PV) – dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną . Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, Ogniwa są najczęściej produkowane w panelach o powierzchni 0,2 – 1,0 m². Ich zaletami są bezobsługowość oraz duża żywotność, gwarantowana na min. 25 lat. Oprócz tego są stosowane jako źródło zasilania samodzielnych urządzeń przemysłowych, świateł drogowych itp. Zaczynają również zasilać w energię elektryczną budynki, zwłaszcza te oddalone od sieci energetycznych.Ogniwo jest dwuwarstwowe – warstwa pozytywna (+) i negatywna (-). Między tymi warstwami w momencie gdy pada na nie promieniowanie świetlne powstaje napięcie i płynie prąd elektryczny. Jego grubość to 150 do 250 mikronów. Podstawowe, najczęściej stosowane do produkcji modułów wymiary to kwadraty o bokach 5 lub 6 cali czyli odpowiednio 125 i 156 mm. Pojedyncze ogniwa są łączone w pasy, a te łączone ze sobą.
Moduł jest trwale zalaminowany warstwami folii EVA i warstwą folii ochronnej (back sheet – w naszym przypadku folia FPA) z hartowaną taflą specjalnego „fotowoltaicznego” szkła i zamknięty w ramę z aluminiowego profilu. Stanowi szczelną, odporną na trudne warunki atmosferyczne całość.

fotowoltaika

Energia wiatru

Energia wiatru powstaje dzięki różnicy temperatur mas powietrza, spowodowanej nierównym nagrzewaniem się powierzchni Ziemi. Turbina wiatrowa uzyskuje swoją moc poprzez konwersję wiatru poprzez moment obrotowy działając na łopaty wirnika produkując energię elektryczną. Do produkcji energii z wiatru wykorzystuje się turbiny tradycyjne (o poziomej osi obrotu) oraz turbiny wertykalne( o pionowej osi obrotu). Te drugie charakteryzują się większą sprawnością oraz mniejszą hałaśliwością, jednakże ze względu na stopień skomplikowania konstrukcji są wyraźnie droższe od turbin konwencjonalnych.

Biogaz

Biogaz to mieszanina gazowa powstająca w procesie fermentacji beztlenowej, składająca się głównie z metanu i dwutlenku węgla, a także zanieczyszczeń w postaci siarkowodoru, azotu, tlenu i wodoru. Skład biogazu oraz jego jego wartość opałowa ściśle zależy od substratów wykorzystanych do jego produkcji. Substraty mogą być pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Na przykład , biogaz o zawartości 65% biometanu ma wartość kaloryczną 23 MJ/m3.

asd
Odnawialne źródło Zasoby w EJ
Energia słoneczna  3850000
Biomasa  2900
Energia wiatru  2250
Energia geotermalna  1394
Energia spadku wód  148
Światowe zapotrzebowanie na energię pierwotną  487
Światowe zapotrzebowanie na elektryczność  56,7

Energia odnawialna w Polsce

Produkcja energii w Polsce nadal oparta jest na tradycyjnych źródłach energii, takich jak węgiel kamienny i brunatny. Jednakże wyczerpywanie się zasobów paliw kopalnianych, problem nadmiernej emisji dwutlenku węgla oraz smog powodują, że rośnie zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii („OZE”). W ostatnich latach wzrosła w Polsce świadomość szkód środowiskowych spowodowanych przez energię konwencjonalną, a członkostwo w Unii Europejskiej stworzyło dodatkowy impuls do restrukturyzacji polskiego sektora energetycznego. W konsekwencji, pojęcie odnawialnych źródeł energii, czyli energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz pozyskiwanej z biomasy zyskuje uznanie w polskiej polityce energetycznej i strategii ochrony środowiska. Energia odnawialna w Polsce jest stosowana na coraz większą skalę. Zgodnie z nowymi celami Unii Europejskiej, Polska powinna osiągnąć do 2020 roku min. 15 % udziału energii elektrycznej z OZE.

Vector Smart Object