Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Jak prosumentów dwustrefowych rozliczy w systemie opustów innogy Polska?

Prosumenci, którzy są klientami innogy Polska, a którzy rozliczają się z pobieranej energii na podstawie taryfy dwustrefowej, mogą liczyć na rozliczenie opustów osobno dla każdej strefy czasowej.

Firma innogy Polska umożliwia gospodarstwom domowym rozliczenie się z pobieranej energii na podstawie jednostrefowej taryfy G11, ale także dwustrefowej G12, w której strefa dzienna obowiązuje w godzinach 6:00-13:00 oraz 15:00-22:00, a taryfę nocną obowiązującą w pozostałych godzinach. Oprócz tego klienci innogy Polska mogą wybrać taryfę G12w, w której strefa dzienna obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 6:00-22:00, a strefa nocna obowiązuje od poniedziałku do piątku w godz. 22:00-6:00 oraz we wszystkie godziny sobót i niedziel.

Wraz z prowadzeniem systemu rozliczeń w postaci opustów klienci innogy Polska będący jednocześnie prosumentami mogą otrzymywać rabat na energię pobraną z sieci, którego wysokość będzie adekwatna do ilości energii wyprodukowanej z mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci.

Pojawia się pytanie, jak system opustów będzie w praktyce realizowany w przypadku prosumetów, którzy korzystają z taryfy dwustrefowej – czy ewentualny opust będzie uwzględniany wyłącznie do pomniejszenia kosztów zmiennych rachunku za energię wygenerowanych w tej samej strefie czasowej – tj. opust wypracowany w postaci energii oddanej do sieci w czasie obowiązywania dziennej części taryfy G12 będzie pomniejszał rachunek za energię pobraną z sieci wyłącznie w porze dziennej – czy będzie tu stosowane inne rozwiązanie – np. poprzez rozłożenie równomiernie opustu wypracowanego w dzień na zużycie wygenerowane w części taryfy dziennej jak i nocnej.

Na pytanie portalu Gramwzielone.pl, jakim mechanizmem rozliczenia w systemie opustów zostaną objęci prosumenci dwustrefowi, odpowiedziała spółka innogy Polska.

Jak zapewnia innogy Polska, jej klienci, będący prosumentami „dwustrefowymi”, będą rozliczani w systemie opustów w osobnych strefach.

– Nadwyżki wypracowane w danej strefie czasowej zapisują się na tzw. wirtualnych magazynach przypisanych do danej strefy czasowej – komentuje Michał Skorupa z innogy Polska.

Dodatkowo innogy Polska zapewnia, że w przypadku powstania nadwyżki energii wprowadzonej do sieci ponad energię pobraną w danej strefie – w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej w strefie dziennej – nie zostanie ona przeniesiona na opust w drugiej strefie, ale „nadwyżka będzie rozliczana na kolejnej fakturze w odniesieniu do każdej ze stref czasowych”.

Jednocześnie spółka obsługująca klientów głównie z terenu Warszawy i okolic zapewnia, że już realizuje rozliczenia prosumentów zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o odnawialnych źródeł energii, obowiązującym od 1 lipca 2016 r.

– Nadwyżki energii są rozliczane na kolejnej fakturze zgodnie z okresem rozliczeniowym, jaki obowiązuje danego klienta. Już dokonujemy rozliczeń klientów na mocy obecnie obowiązującej ustawy o OZE – dodaje Michał Skorupa z innogy Polska.

Źródło: gramwzielone.pl