Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Neutralność klimatyczna Unii Europejskiej – nowe zasady.

W połowie ubiegłego roku Komisja Europejska ogłosiła nowe regulację dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Kraje Członkowskie UE. Zakładają one pomoc w osiągnięciu redukcji emisji CO2 w Unii Europejskiej w okresie 1990-2030 o 55% ( wcześniej 40%). W następstwie tych zmian została zaproponowana zmiana, aby w 2030 udział OZE w miksach energetycznych został podniesiony z 32% do 40%. Oznaczałoby to podwojenie unijnego celu na rok 2020. Zmiany te mają być wspomagane za pomocą szeregu ułatwień inwestycyjnych w OZE, aby przyspieszyć proces budowy farm oraz dać gwarancję inwestorom pewnego przychodu ze sprzedaży energii. Jednym z głównych założeń mających spełniać takowe zapewniani mają być wspólne aukcje.

Aukcje te nie będą odbywać się na terenie jednego Państwa, lecz będą one wychodzić poza jego granice. Kraje decydujące się na przeprowadzanie takich aukcji, będą mogły realizować cele OZE niższym kosztem dzięki przeprowadzaniu aukcji w krajach o niższych kosztach produkcji energii odnawialnej. Podmioty zainteresowane nowym modelem wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii mają czas na zgłoszenie się do Komisji Europejskiej do 15 marca