Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Projekt nowelizacji ustawy o OZE

Do Sejmu wpłynął nowy Projekt Posłów PiS w sprawie nowelizacji ustawy o OZE.  Do 1 lipca 2016 roku wejdzie w życie rozdział 4 ustawy o OZE, który uruchamia nowy system wsparcia dla odnawialnych źródeł energii. Ustawa wprowadza system aukcyjny i ceny gwarantowane odsprzedaży energii elektrycznej dla małych instalacji. Przedłużone zostaje o pół roku działanie istniejącego już systemu w sprawie zielonych certyfikatów. Jeśli nowelizacja wejdzie w życie instalacje OZE, które zostaną wybudowane w pierwszej połowie 2016 roku będą mogły wybrać certyfikaty jako swój system wsparcia.