Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Rozliczenia PROSUMENTÓW dwustrefowych w net-meteringu

Prosumenci, którzy od 1 stycznia br. mogą sprzedawać energię w systemie półrocznych rozliczeń w ramach net-meteringu, nie powinni mieć problemów z rozliczeniem sprzedawanej energii w przypadku, gdy jednocześnie kupują energię w dwóch strefach czasowych.

Net-metering (bilansowanie w okresach półrocznych energii wprowadzonej do sieci z energią pobraną z sieci) to zupełnie nowy system rozliczeń w polskich warunkach. Dlatego w początkowym etapie jego funkcjonowania pierwsi właściciele mikroinstalacji OZE, którzy będą rozliczani z wprowadzania energii do sieci w tym systemie, mogą napotkać trudności związane z interpretacją zasad funkcjonowania net-meteringu. Nie powinni mieć jednak w tym zakresie problemów prosumenci, którzy kupują energię w dwóch strefach.

Zamieszanie w tym zakresie wprowadziła informacja Ministerstwa Gospodarki sprzed kilku miesięcy. Resort gospodarki sugerował w niej prosumentom, którzy zostaną objęci systemem net-meteringu, przejście na rozliczenia z energii kupionej w systemie jednej taryfy, wskazując, że „w opinii Ministerstwa Gospodarki w przypadku taryfy dwustrefowej rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci w danym półroczu między wytwórcą a sprzedawcą zobowiązanym z podziałem na przedziały godzinowe byłoby utrudnione”.

Później jednak MG wycofało się z tego stanowiska, przyznając, że „z technicznego punktu widzenia” możliwe jest rozliczenie bilansowania energii pobranej z oddaną do sieci przez prosumentów funkcjonujących w net-meteringu i korzystających z taryfy G12 – zarówno „w poszczególnych strefach czasowych zgodnych z taryfą OSD, jak i łącznie dla całej ilości energii wykazanej w okresie rozliczeniowym”.

Przedstawiciele zakładów energetycznych potwierdzają, że w net-meteringu będą rozliczani również prosumenci „dwustrefowi”.

Jak poinformowała portal Gramwzielone.pl rzeczniczka prasowa Taurona Elżbieta Bukowiec, „Tauron Sprzedaż przewiduje możliwość rozliczeń klientów posiadających zainstalowane mikroinstalacje z uwzględnieniem taryf dwustrefowych na kierunku poboru energii z sieci”.

Rozliczenie to nastąpi po zakończeniu półrocznego okresu, za który zostanie wyznaczone saldo ilości energii pobranej z sieci i ilości energii oddanej do sieci z mikroinstalacji. Jeżeli ilość energii pobranej z sieci będzie większa od ilości energii oddanej do sieci w danym półroczu, zostaną uwzględnione ilości określone dla poszczególnych stref czasowych zgodnych z taryfą wybraną w umowie przez odbiorcę – czytamy w stanowisku Taurona.

Natomiast Mateusz Pilarczyk z Enei informuje, że „oczywiście przewidujemy możliwość rozliczania klientów w oparciu o układy dwustrefowe, a prosument ma możliwość wyboru grupy taryfowej, w oparciu, o którą będą prowadzone rozliczenia układ jednostrefowy lub dwutaryfowy”.

Załóżmy, że prosument wybrał do rozliczeń za energię elektryczną kupowaną od Enei grupę taryfową z dwoma strefami (dzień i noc). W takim przypadku rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii pobranej z sieci a ilością energii wprowadzonej do sieci w konkretnym okresie rozliczeniowym dokonywane jest z uwzględnieniem procentowego udziału energii elektrycznej pobranej w danej strefie w całości pobranej energii. Procentowy udział jest liczony na podstawie danych pomiarowych przekazanych przez operatora systemu dystrybucji. Na podstawie tego procentowego udziału dokonywane jest końcowe rozliczenie – informuje przedstawiciel Enei.

Z kolei Agnieszka Szczekala z PGE Obrót S.A. informuje, że „w przypadku prosumentów dokonujących zakupu energii elektrycznej od PGE Obrót w oparciu o grupę taryfową dwustrefową, pomiar ilości energii wprowadzanej przez nich do sieci odbywać się będzie również w dwóch strefach (analogicznie jak pomiar energii pobieranej z sieci)„.

W takich przypadkach bilansowanie ilości energii pobieranej i wprowadzanej do sieci PGE będzie prowadzić odrębnie dla każdej ze stref (dziennej i nocnej).

Alina Geniusz-Siuchnińska, rzecznik Prasowy Energa-Operator SA, w odpowiedzi na pytanie Gramwzielone.pl informuje natomiast: – Rozliczanie usługi dystrybucyjnej odbywa się zgodnie z okresami określonymi w umowie dystrybucyjnej, zgodnie z Taryfą Energa-Operator SA. Energa-Operator SA dostarcza Sprzedawcom dane odczytowe z dwóch stref, tj. na pobór i na oddanie, na podstawie otrzymanych wartości Sprzedawca rozlicza Wytwórcę zgodnie z podpisaną umową sprzedażową. Saldowanie, czyli net-metering, wykonywane jest przez Sprzedawców.

Źródło: gramwzielone.pl