Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Zmiany stawek opłaty mocowej

Dnia 30 września 2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przedstawił zmiany stawek opłaty mocowej na rok 2022, informacja (Nr. 56/2021). Zmiany te są echem dla wprowadzenia nowelizacji ustawy o rynku energii z dnia 23 września 2021. Jakie zmiany nas czekają znajdą Państwo w jednej z naszych poprzednich publikacji.

Od początku 2022 roku  zostanie wprowadzony podział na odbiorców ryczałtowych oraz pozostałych, stawki dla odbiorców ryczałtowych będą wynosić:

– 2,37 zł / miesiąc dla odbiorców zużywających rocznie mniej niż 500 kWh energii elektrycznej.

Wzrost o 27% w  stosunku do roku bieżącego gdzie stawka wynosiła 1,87 zł / miesiąc

– 5,68 zł / miesiąc dla odbiorców zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej.

Wzrost o 27% w  stosunku do roku bieżącego gdzie stawka wynosiła 4,48 zł / miesiąc

– 9,46 zł / miesiąc dla odbiorców zużywających rocznie od 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej.

Wzrost o 27% w  stosunku do roku bieżącego gdzie stawka wynosiła 7,47 zł / miesiąc

– 13,35 zł / miesiąc dla odbiorców zużywających rocznie ponad 2800 kWh energii elektrycznej.

Wzrost o 28% w  stosunku do roku bieżącego gdzie stawka wynosiła 10,46 zł / miesiąc

Jednocześnie w osobnej informacji (Nr. 55/2021) zostaliśmy poinformowani, iż godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w roku 2022 nie zostaną zmienione i dalej będą obowiązywać, w przedziale czasowym 7:00 – 21:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.