Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Zapraszamy na szkolenia nt. nowych zasad wsparcia dla OZE

Zapraszamy na szkolenia poświęcone nowym regulacjom dla rynku odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Szkolenie: Ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) – możliwości biznesowe.

Termin: 27 września 2016 r.

Miejsce: Warszawa

Najważniejsze zagadnienia

 • Kto zyska, kto straci na przepisach ustawy OZE
 • Opłacalność inwestycji OZE w poszczególnych sektorach: PV, biogazu
 • Zielone ciepło w ustawie OZE
 • Dla kogo: klastry, spółdzielnie energetyczne?
 • Sprzedaż energii w mikroinstalacjach, małych instalacjach: opusty, świadectwa pochodzenia, net- metering
 • Aukcje i koszyki technologiczne
 • Opłata zastępcza
 • Grupy taryfowe dla energii elektrycznej w  przedsiębiorstwach
 • E-mobility
 • Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze
 • Finansowanie

Prelegentami będą pracownicy Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza i jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce, posiadającym głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu źródeł energetyki odnawialnej: energia wiatrowa, energia słoneczna, biogaz, biomasa, planowanie energetyczne, poczynając od polityki energetycznej i prawa, analiz ekonomicznych i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych. IEO zrealizował szereg ekspertyz na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i innych instytucji rządowych oraz projekty komercyjne dla klientów biznesowych.

IEO ma również bardzo duże doświadczenie w występowaniu w charakterze doradcy biznesowego i technicznego (założenia i koncepcje rozwiązań technicznych i biznesowych, programy funkcjonalno-użytkowe, „pre feasibility studies”, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej realizowanych przez firmy i samorządy. Prezesem Zarządu IEO jest Grzegorz Wiśniewski, posiadający ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe z zakresu rynku energii, analiz i ocen ekonomicznych oraz prawnych, wdrażania nowych technologii i realizacji inwestycji w sektorze energetyki odnawialnej. Grzegorz Wiśniewski jest min. członkiem Narodowej Rady Rozwoju przez Prezydencie RP.

Dla czytelników portalu Gramwzielone.pl przewiduje się rabat w wysokości 5 proc. ceny szkolenia.

Koszt uczestnictwa:

 • 1090 zł netto + 23% VAT – do 13 września
 • 1290 zł netto + 23% VAT – po 13 września

Pobierz i wyślij formularz zgłoszeniowy

 


Szkolenie: Nowe zasady wsparcia OZE i efektywności energetycznej  rewolucje 2016 r. 

Termin 29-30 września 2016 r.

Miejsce: Warszawa

Najważniejsze zagadnienia

1 dzień:

 • Podstawy prawne, w tym minimalny zakres implementacji:
  – Ustawa o odnawialnych źródłach energii po nowelizacji z 22 czerwca 2016 r.
  – Ustawa Prawo energetyczne
  – Rozporządzenia wykonawcze
 • Zakres systemu wsparcia w ujęciu podmiotowym – nowe podejście i zasady wejścia do systemu
 • Zakres wsparcia w ujęciu przedmiotowym
 • Zakres zmian dotyczący systemów wsparcia OZE
 • Nowe podmioty w systemie wsparcia
 • Gwarancja poziomu wsparcia oraz rozwiązania okresu przejściowego

2 dzień:

 • Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej z 25 października 2012 r. 2012/27/UE – funkcjonowanie systemu do 2020 r.
 • Ustawa o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. – najistotniejsze zmiany
  w stosunku do aktualnego systemu wsparcia
 • Projekt ustawy o efektywności energetycznej – cd.
 • Przetarg efektywnościowy – prawo i spostrzeżenia praktyczne
 • Zasady przyznawania białych certyfikatów
 • Zasady rozliczenia obowiązku umorzenia białych certyfikatów
 • Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych

Prelegent

Doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, wieloletni pracownik URE. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym ośmiu książek i opracowań zwartych, licznych glos do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, kogeneracją, koncesjonowaniem czy rynkiem paliw ciekłych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2010 r.) oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2011) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

UWAGA!!! Niższa cena do 9 września. Istnieje możliwość uczestniczenia w jednym wybranym dniu szkolenia.

Koszt uczestnictwa w dwóch dniach szkolenia:

 • 2490 zł netto + 23% VAT – do 9 września 2016 r.
 • 2690 zł netto + 23% VAT – po 9 września 2016 r.

Koszt uczestnictwa w wybranym jednym dniu szkolenia:.

 • 1290 zł netto + 23% VAT – do 9 września 2016 r.
 • 1490 zł netto + 23% VAT – po 9 września 2016 r.

Dla czytelników portalu Gramwzielone.pl przewiduje się rabat w wysokości 5 proc. ceny szkolenia.

Pobierz i wyślij formularz zgłoszeniowy