Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Dotacje na OZE w woj. warmińsko-mazurskim. Rusza nabór wniosków

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 uruchomił nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu OZE i efektywności energetycznej w sektorze MŚP.

Od wczoraj w woj. warmińsko-mazurskim można składać wnioski o unijne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 4.2. Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. Budżet programu to 39,83 mln zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można przeznaczyć na modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych i instalacji w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem  OZE, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, w tym uwzględniających OZE, a także wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie może objąć również kompleksową modernizację budynków w przedsiębiorstwach jako samodzielnego projektu lub wraz z wymianą i/lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE, realizację audytu energetycznego czy zastosowanie technologii odzysku ciepła w procesach produkcji przemysłowej lub produkcji energii.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wnioski będą przyjmowane do 28 września br., a przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2017 r.

Źródło:gramwzielone.pl