Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Ministerstwo Energii – prosumenckie regulacje dla przedsiębiorców w ciągu pół roku

Obecny projekt nowelizacji ustawy o OZE, którego procedowanie trwa w Sejmie, nie obejmuje przedsiębiorców proponowanym przez rząd systemem rozliczeń dla prosumentów. Ministerstwo Energii zapowiada jednak, że przygotuje nowe rozwiązania w tym zakresie, z których skorzystają także małe i średnie firmy eksploatujące mikroinstalacje.

Wpisana do projektu nowelizacji ustawy o OZE definicja prosumenta wyklucza z proponowanych zasad rozliczeń mikroinstalacje należące do przedsiębiorstw. W efekcie, w przypadku przyjęcia takich przepisów, co ma nastąpić do 1 lipca br., przedsiębiorcy nie będą mogli skorzystać z proponowanego w nowelizacji systemu upustów i pozostanie im rozliczanie sprzedawanej energii jedynie na zasadach rynkowych.

Spieszące się z wdrożeniem nowelizacji Ministerstwo Energii przyznaje, że na razie nie jest gotowe do objęcia przedsiębiorców systemem upustów, tłumacząc to niewyjaśnionymi kwestiami podatkowymi, którym podlegałyby firmy posiadające własne mikroinstalacje.

Polska Agencja Prasowa informuje, że dzisiaj wiceminister energii Andrzej Piotrowski zapewnił podczas seminarium nt. ustawy o OZE zorganizowanego przez klub Nowoczesnej, że w ciągu pół roku Ministerstwo Energii przygotuje regulacje prosumenckie także dla przedsiębiorców.

W ciągu kilku miesięcy, pół roku, chcemy dopracować się rozwiązań, które będą bezpieczne i które zaakceptuje minister finansów – PAP cytuje wiceministra Piotrowskiego.

Więcej o ostatnich zmianach w projekcie nowelizacji ustawy o OZE, w części przepisów dla prosumentów, w artykule: Ustawa o OZE: będzie bilansowanie międzyfazowe dla prosumentów

Źródło: www.gramwzielone.pl