Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Nowelizacja ustawy o OZE

Działania międzyresortowego zespołu ds. energetyki prosumenckiej kierowanego przez Panią Minister Emilewicz przyniosły oczekiwane efekty. W dniu 25.06.2019 Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o OZE z nowymi regulacjami dla prosumentów. Głównym celem nowelizacji jest przede wszystkim odblokowanie możliwości przeprowadzenia tegorocznych aukcji poprzez możliwość skorzystania ze wsparcia przez segment większych instalacji OZE.

W nowelizacji ustawy pojawiły się długo wyczekiwane zapisy dotyczące sektora najmniejszych instalacji odnawialnych źródeł energii czyli objęcie definicją prosumenta przedsiębiorców posiadających mikroinstalacje. Nowa definicja prosumenta umożliwi przedsiębiorcom wejście do systemu opustów. Dla tych, którzy już posiadają mikroinstalację pozostawiono możliwość wyboru między wejściem do systemu opustów a możliwością odsprzedaży energii sprzedawcy zobowiązanemu. Odsprzedawanie energii zostało rozszerzone o możliwość wyboru tego sprzedawcy.

Uchwalenie nowelizacji jest niezbędne do przeprowadzenia obiecanych przez Ministerstwo Energii aukcji dla OZE na 2019 r, która ma dotyczyć wybudowania źródeł o łącznej mocy ok 3,4 GW, w tym 0,7 GW dla instalacji fotowoltaicznych. Najważniejsze zmiany to: wydłużone gwarancji odkupu energii po zaoferowanej cenie do 15 lat, cena będzie podlegać indeksacji o inflację oraz wprowadzenie przepisów usprawniających obrót gwarancjami pochodzenia na rynku lokalnym i międzynarodowym.