Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Program Prosument: umowy na dofinansowanie 3,5 tys. mikrointalacji

W ubiegłym roku w ramach programu Prosument mającego na celu dofinansowanie inwestycji w mikroinstalacje OZE w gospodarstwach domowych, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych zawarto umowy na kwotę ponad 155 mln zł. Środki wypłacono dotychczas w przypadku wniosków wartych 47,6 mln zł. Wznowienie naboru wniosków w BOŚ Banku przewiduje się na marzec.

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w 2015 r. zawarto umowy dofinansowania z beneficjentami końcowymi na realizację 3 444 mikroinstalacji OZE, na łączną kwotę 155 785 tys. zł, z czego pożyczki stanowią 95 618 tys. zł, a dotacje 60 167 tys. zł.

Dotychczas NFOŚiGW przekazał na wypłaty beneficjentom dofinansowanie w łącznej wysokości 47 637 tys. zł dla 1 095 instalacji zrealizowanych w 2015 r.

W zdecydowanej większości beneficjenci programu Prosument otrzymane dofinansowanie przeznaczają na montaż wyłącznie instalacji fotowoltaicznych. Pozostałe umowy dotyczą fotowoltaiki w połączeniu z drugim źródłem energii. Ze 1 095 realizacji aż 1077 dotyczy wyłącznie systemów fotowoltaicznych. Ich łączna moc to 5 784 kWe.

13 wniosków dotyczy instalacji fotowoltaicznych w połączeniu z pompami ciepła. Moc elektryczna tych instalacji to 56 kWe, a moc pomp ciepła to łącznie 10 kWt. 3 realizacje dotyczą fotowoltaiki w połączeniu z kolektorami słonecznymi, gdzie moc elektryczna źródeł PV to w sumie 14 kWe, a moc cieplna kolektorów to łącznie 10 kWt.

Dwie inwestycje z wniosków zrealizowanych w ramach programu Prosument w ubiegłym roku dotyczą fotowoltaiki w połączeniu z elektrowniami wiatrowymi. W tym wypadku łączna moc elektryczna to 10 kW.

Koszt całkowity w przypadku 1 095 instalacji, na które NFOŚiGW wypłacił środki w 2015 r., to 35 021 088 zł, z czego koszty kwalifikowane wyniosły 34 873 205 mln zł.

Średnio jedna instalacja przeznaczona jest dla 3,3 mieszkańców w budynkach jednorodzinnych oraz 90 mieszkańców w budynkach wielorodzinnych.

800 mln zł na mikroinstalacje OZE

NFOŚiGW na realizację programu Prosument zarezerwował 800 mln zł, w tym 280 mln zł na wypłaty w formie dotacji i 520 mln zł na wypłaty pożyczek dla umów zawieranych w latach 2014-2020.

NFOŚiGW informuje, że w ubiegłym roku zrealizowano 94 proc. zaplanowanego budżetu, a w tym roku, w którym plan Funduszu zakłada wydanie 312 050 tys. zł, zrealizowano już 4 proc. budżetu. Z całego budżetu programu wykonano do tej pory 6 proc. planu, wydając w sumie 47,6 mln zł.

Dofinansowanie w programie Prosument udzielane jest do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji, w tym w formie dotacji do 20 proc. lub do 40 proc. dofinansowania w zależności od rodzaju instalacji. O dotację w wys. 20 proc. można starać się w przypadku montażu źródeł ciepła – pomp ciepła czy kolektorów słonecznych, a 40-procentową dotację przewidziano na źródła energii elektrycznej – instalację fotowoltaiczną czy turbinę wiatrową.

Początkowo w programie Prosument nie można było składać wniosków wyłącznie na źródła energii cieplnej. O dofinansowanie na kolektory czy pompę ciepła można było wnioskować tylko w połączeniu ze źródłem energii elektrycznej. Teraz jednak można uzyskać dotację także wyłącznie na źródło ciepła.

Kiedy nowy nabór w BOŚ?

Nabór wniosków o kredyt i pożyczkę wraz z dotacją ma być prowadzony przez banki i WFOŚiGW, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW. Nabór wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzi NFOŚiGW. Fundusz zaznacza, że możliwość naboru wniosków od JST mają też WFOŚiGW.

W ramach dwóch naborów przeprowadzonych w latach 2014-2015 podpisano umowy z 9 wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Toruń, Kraków, Wrocław, Rzeszów, Białystok, Poznań) oraz 9 gminami. Pierwsze pożyczki z dotacją na zakup i montaż mikroinstalacji OZE zostały udzielone w kwietniu 2015 r.

Mniej więcej w tym samym czasie uruchomiono pierwszy nabór wniosków poprzez BOŚ Bank, który jest nadal jedynym bankiem biorącym udział w programie. Nabór wniosków w BOŚ cieszył się ogromnym zainteresowaniem potencjalnych prosumentów, z czasem został jednak wstrzymany.

Wniosków w BOŚ Banku nie można składać już od kilku miesięcy i na razie nie wiadomo, kiedy nabór zostanie wznowiony. Wcześniej BOŚ informował, że stanie się to w styczniu, jednak nadal nie znamy daty uruchomienia nowego naboru.

Jak zapewnił portal Gramwzielone.pl serwis prasowy NFOŚiGW, środki z programu Prosument w ramach ścieżki bankowej powinny być dostępne ponownie w marcu br.

gramwzielone.pl