Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Kolejne zmiany implementacji rozliczania net-metring.

Dnia 28.10.2021 roku Komisja sejmowa do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych zajęła się nowym projektem poselskim w sprawie regulacji energetycznych posiadaczy własne źródło energii. Komisja została zwołana w następstwie wycofania projektu nowelizacji ustawy o OZE przez Panią Poseł Jadwigę Emilewicz. Projekt powiela pomysły poprzednika, lecz termin z którym mają wejść w życie uległ zmianie. Pierwotnie zmiany miały został respektowanie wraz z nadejściem nowego roku, jednakże data uległa zmianie. Obecnie wiadomo, że instalacje prosumenckie będą mogły zostać zarejestrowane do 31.03.2022 roku. Jest jednak ale, ze względu na ilość wniosków do urzędów zajmujących się rejestracją okres wymiany licznika oraz rejestracji instalacji został wydłużony z 30 do 90 dni. Oznacza to, iż przesunięty termin ma pomóc dystrybutorom w rejestracji nowych prosumentów. Ponadto została podana informacja, że prosument uzyska prawo do rozliczania w „starym” systemie opustów, ma być data zgłoszenia wniosku o przyłączenie do sieci – a nie data rozpoczęcia wytwarzania energii jak zakładała pierwotna propozycja. Pomimo przesunięcia terminu implementacji nowych przepisów w dalszym ciągu aby móc ubiegać się o zostanie zarejestrowanym na ,,starych warunkach” należy wybudować swoją instalację jeszcze w tym roku. Dynamika zdarzeń wokół OZE podpowiada nam, iż nie musi być to ostatnia zmiana, lecz początek burzliwej dyskusji na temat przyszłości każdego posiadacza OZE.