Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Prezydent RP podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii!

W środę 11 marca Prezydent RP podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii.

 

Jak podano w oficjalnym komunikacie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

„Celem ustawy z dnia 20 lutego o odnawialnych źródłach (…) jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Akt prawny rangi ustawowej, który dotyczyłby wyłącznie szeroko pojętej problematyki energetyki odnawialnej, umożliwi kształtowanie mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, lub biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii.”
Po 30 dniach od daty podpisania aktu przez Prezydenta, to jest od dnia dzisiejszego, Ustawa o odnawialnych źródłach energii wejdzie w życie.

 

Źródło: www.prezydent.pl