Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Koniec opustów dla prosumentów

2. czerwca 2021 r. pojawił się projekt zmiany ustawy – Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zaproponowano w nim zmiany w systemie rozliczeń prosumenckich. Obecny model miałby być zastąpiony sprzedażą energii.

Aktualnie funkcjonujący model bazuje na systemie opustów. Opusty rozliczane są z nadprodukcji oddawanej do sieci. W przypadku mikroinstalacji o mocy większej niż 10kW rozliczenia dokonuje się w stosunku ilościowym 1 do 0,7, a przypadku mikroinstalacji o mocy mniejszej niż 10kW w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Prosumenci którzy założą instalację do 1 stycznia 2022 r. będą mogli rozliczać się nadal według obecnego systemu opustów jeszcze przez 15 lat. Projekt ustawy przewiduje że po tym czasie model prosumencki zostanie usunięty i zastąpiony nowym systemem sprzedaży energii.

Sprzedaż nadwyżek energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego ma być zagwarantowana bezterminowo. Cena zakupu wyprodukowanej przez prosumenta energii elektrycznej ma wynosić 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE, na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy – Prawo energetyczne.

W nowych przepisach zawarto też regulację, która umożliwia przejście prosumenta energii odnawialnej opartego o dotychczasowy system rozliczeń , do nowego systemu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wytworzonej przez prosumenta energii odnawialnej w mikroinstalacji.