Zapytaj
o ofertę

Aktualności

Senat uchwalił ustawę o efektywności energetycznej

Senatorowie do tekstu ustawy o efektywności energetycznej przyjętego przez posłów nie wnieśli żadnych poprawek, co oznacza, że może ona teraz trafić do podpisu prezydenta.

Projekt nowej ustawy o efektywności energetycznej został skierowany do parlamentu jako rządowy, w przeciwieństwie choćby do projektów nowelizacji ustawy o OZE czy również przyjętej wczoraj przez Senat ustawy o inwestycjach wiatrowych, które trafiły do Sejmu jako projekty poselskie.

Wczoraj ustawę o efektywności energetycznej bez wnoszenia poprawek poparło w głosowaniu 57 senatorów, 3 było przeciw, a 27 wstrzymało się od głosu.

Ustawa wdraża przepisy unijne zobowiązujące kraje członkowskie do osiągnięcia do końca 2020 r. określonego poziomu oszczędności energii. Nowa ustawa o efektywności energetycznej zastąpi wcześniejszą, która została uchwalona w 2011 r.

W ubiegłym roku Komisja Europejska skierowała przeciwko Polsce sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożenie unijnej dyrektywy regulującej kwestie efektywności energetycznej. Przyjęta właśnie ustawa ma rozwiązać ten problem.

Jak wskazują autorzy ustawy, nowe przepisy powinny spowodować oszczędne i efektywne korzystanie z energii oraz zwiększyć liczbę inwestycji energooszczędnych.

Zwiększeniu ma ulec skala oszczędności energii przez odbiorców końcowych. Eksploatowane przez nich urządzenia mają zużywać mniej energii. Mniejsze mają też być straty w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu.

Ustawa wprowadza zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej, który ma powstawać co trzy lata w resorcie energii. Znajdzie się w nim m.in. strategia wspierania inwestycji w renowację budynków. Pierwszy plan ma zostać przekazany Komisji Europejskiej do 30 kwietnia 2017 r.

W ustawie zostały też sprecyzowane zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej. Organy władzy publicznej, których obszar działania obejmuje cały kraj, będą musiały nabywać efektywne energetycznie produkty lub usługi.

Ustawa definiuje zasady realizacji obowiązku w zakresie oszczędności energii. Do dokumentu został przeniesiony, w nieco zmienionej formie, system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty), czyli funkcjonujący już także w poprzedniej ustawie mechanizm mający stymulować i wspierać działania prooszczędnościowe.

Ponadto nowa ustawa o efektywności energetycznej określa zasady przeprowadzania co cztery lata audytów energetycznych przedsiębiorstw.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 października br.

Źródło: gramwzielone.pl